ivSet
Офіційний представник IBL-International Tecan Group в Україні

+38 (044) 223 83 18

Київ, вул. Омеляновича-
Павленка, 19а, оф. 1

Мезотеліома

Це високо агресивна пухлина, розвиток якої пов’язаний з перетворенням мезотеліальних клітин під впливом азбесту, що досі використовується у деяких країнах. Нормальні мезотеліальні клітини є у різних тканинах організму людини, що ускладнює проведення цілеспрямованої протипухлинної терапії.

Факти про маркери мезотеліоми [1]

 • Мезотелін (MSLN), відомий як білок експресований карциномою нирок (expressed in renal carcinoma, ERC/MSLN), продукується у значній кількості клітинами раку підшлункової залози, раку яєчників, мезотеліоми епітеліоїдного типу, а також присутній у нормальних мезотеліальних клітинах.
 • ERC/Мезотелін синтезується у формі білка попередника, який глікозилюється та розщеплюється на два фрагменти: С-ERC/Мезотелін залишається прикріпленим на поверхні клітин завдяки залишкам глікозилфосфатидилінозитолу (GPI); N-ERC/Мезотелін секретується у кровоток.
 • Підвищення рівня N-ERC/Мезотеліну у крові пацієнта свідчить про поганий прогноз щодо розвитку мезотеліоми.
 • Виявлена різниця у складі гліканового компоненту ERC/Мезотеліну з нормальних мезотеліальних клітин та такого, що продукується клітинами мезотеліоми. Цю особливість ERC/Мезотеліну пропонують використати для цілеспрямованого (таргетного) лікування мезотеліоми за допомогою специфічних антитіл (Рис.1)

An external file that holds a picture, illustration, etc. Object name is 072021.jpg

Переклад підписів на Рис.1.

 • ERC/MSLN, який отримано з різних клітинних зразків;
 • Визначення гліканового профілю білків за допомогою лектинів (Lectine microarray);
 • Рідинна хроматографія з масспектрометричною детекцією (LC/MS);
 • Нормальні мезотеліальні клітини;
 • Характеристика глікопротеома ERC/MSLN з клітин мезотеліоми епітеліоїдного типу;
 • Терапевтична мішень;
 • Клітини мезотеліоми епітеліоїдного типу;

Досягнення у дослідженнях мезотеліоми

ERC/Мезотелін присутній у нормальних мезотеліальних клітинах, а також у клітинах мезотеліоми. Відмінності у глікозилюванні ERC/Мезотеліну у пухлинних клітинах мають терапевтичний потенціал (Fujihira et al.). Глікозилювання білків різко змінюється при злоякісному перетворенні клітин [2]. Глікозилювання білків, які приймають участь у взаємодії клітин, часто відбувається саме під час прогресування пухлини.

IBL Японія враховує результати дослідження мезотеліоми

Hino O. et al. досліджували експресію гену Erc, білковий продукт якого секретується у кровоток, і з великою імовірністю може бути пов’язаний з прогресією пухлини. N-ERC/Мезотелін у сироватці є важливим онкомаркером для мезотеліоми [3].

Перелік продуктів IBL Японія

ІФА набори для визначення N-ERC/Мезотеліну людини (JP27190), ІФА набори для визначення N-ERC/Мезотеліну щурів (JP27765), а також інші специфічні антитіла (JP10357) і (JP28127), які можуть застосуватися у дослідженнях (RUO).

Поширюється IBL international GmbH, яка належить до Tecan Group.

Доступно лише для територій з обмеженим доступом.

Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Ми раді підтримати вас у ваших дослідженнях.

 1. Fujihira, H., Takakura, D., Matsuda, A., Abe, M., Miyazaki, M., Nakagawa, T. & Irimura, T. (2021). Bisecting-GlcNAc on Asn388 is characteristic to ERC/mesothelin expressed on epithelioid mesothelioma cells. The Journal of Biochemistry.
 2. Pinho, S.S. and Reis, C.A. (2015). Glycosylation in cancer: mechanisms and clinical implications. Nat. Rev. Cancer 15, 540–555.
 3. Hino, O., Abe, M., Kojima, M., & Kajino, K. (2021). Biomarkers for Mesothelioma Screening: How Can We Identify Subjects Developing Mesothelioma in Asbestos-Exposed High-Risk Group?. In Malignant Pleural Mesothelioma (pp. 55-63). Springer, Singapore.

В якості дистриб’ютора IBL Японія, регулярно надаємо цікаву інформацію про продукцію, натисніть their products для отримання brochure.

IBL Японія виробляє високоякісні антитіла та ІФА набори для великої кількості біомаркерів. Додаткову інформацію можна знайти на IBL Japan website.